LOVGIVING

Lover og Regler er hentet fra www.vegvesen.no og kan leses mer detaljert på deres side. Her finner du et sammendrag av lover og regler for de ulike kjøretøyene ruller.no selger.

Hoverboard

Tillat på fortau/privatvei/område men ikke på offentlig vei

Med front og baklys - reflekser

16 årsgrense på hastighet over 6 km/t

El-sparkesykkel & Trehjulet El-scooter

Tillat på privatvei/område men ikke på offentlig vei

Med front og baklys - reflekser

Med signalhorn eller ringerklokke

16 årsgrense på hastighet over 6 km/t

Bremser må oppfylle angitte krav.

For å kjøre ståhjuling må du

Være eldre enn 16 år

Promillegrense er 0,2

Du kan ikke bruke mobiltelefon når du kjører

Det er kun tillatt for en person

Mer informasjon finner du her:

Ståhjuling

Leketøy

Elektrisk kjøretøy for barn

Elektrisk kjøretøy for barn er tillatt:

Hvor man ellers kan gå

Det er ingen tekniske krav

Når maksimal hastighet er 6 km/t

Når vekt for kjøretøyet er maks 50kg

Mer informasjon finner du her:

Leketøy

El-sykkel

Elektrisk sykkel

Er tillatt

Når den oppfylle de samme kravene som en vanlig sykkel

Når du bruker sykkelen på samme områder som du bruker din vanlige sykkel, du er ikke forpliktet til å registrere sykkelen.

Når hjelpemotoren ikke har høyere nominell effekt enn 0.25 kW. Men med unntak når sykkelen har tre hjul eller tre eller flere sitteplasser, da kan den ha en nominell effekt på 0.5kW. 

Mer informasjon finner du her:

El-sykkel