Lovgiving


Regjeringen har fastsatt nytt regelverk i 2018 for små elektriske kjøretøy, som blant annet innebærer at aldersgrensen fjernes. Dette gjelder for hoverboard/ståbrett, selvbalanserende kjøretøy som Segway og andre små, elektriske kjøretøy. Av trafikksikkerhetshensyn er vekten på slike kjøretøy begrenset opp til 70 kilo, inkludert batteri. Hoverboard

 • Tillat på fortau/privatvei/område men ikke på offentlig vei

 • Påkrevd front og baklys - reflekser

 • Ingen aldersgrense

Elektrisk Sparkesykkel

 • Tillat på privatvei/område men ikke på offentlig vei

 • Påkrevd front og baklys - reflekser

 • Påkrevd signalhorn eller ringerklokke

Tohjuling

 • Ingen aldersgrense
 • Promillegrense er 0,2
 • Det er kun tillatt for en person
 


Elsykkel

 • Tillat når den oppfyller de samme kravene som en vanlig sykkel
 • Når du bruker sykkelen på samme områder som du bruker din vanlige sykkel
 • Når hjelpemotoren ikke har høyere nominell effekt enn 0.25 kW

Elbil

 • Tillat hvor man ellers kan gå
 • Det er ingen tekniske krav
 • Når vekt for kjøretøyet er maks 50kg

Øvrig

 • Ingen aldersgrense
 • Hjelmbruk anbefales
 • Ha det moro mens du kjører